KONTORSRENOVERING

Lounge med matplats

Företaget önskade att med fokus på återbruk göra om sin kontorslokal. I nära samarbete med beställaren gjordes en inventering och uppmätning av befintlig inredning och lokal. Vi tog fram planlösning, detaljer samt inrednings- och färgförslag.

VILLA

Villa med innergård

Med utflugna barn önskade beställarna ett hus att breda ut sig i. Skafttomten vätter mot en bilväg, vilket fick oss att fokusera huset inåt. De stora gemensamma ytorna öppnar upp mot en insynsskyddad innergård. Den kringgående rörelsen leder från garage och entré genom kök och vardagsrum mot husets sovrumsdel och avslutande arbetsrum.

OMBYGGNAD

Vi har sett över ett kataloghus från 1997. Färgpaletten reducerades och nya kvaliteter adderades. En enhetlig monokrom färgskala i fasad och fönsterkarmar kompletterades med granit och ek i entrén. Tomtens stora behållning – sjöutsikten – förstärktes med en förstorad öppning i söderfasaden med sammanhållet fönster- och dörrparti.

FRITIDSHUS

renderad fasadelevation

Ett kompakt men rymligt fritidshus för alla årstider. Utmaningen låg i att skapa egna utrymmen för alla i familjen på en begränsad yta och samtidigt klara byggnadshöjden enligt detaljplan. Från barnens vrår en trappa upp leder en bro över köket till arbetsplatsen för distansarbetet – lekfulla detaljer som skapar kontakt mellan vistelseytorna.

PÅGÅENDE PROJEKT

Skiss perspektiv vandrarhem

Vi har blivit ombedda att rita ett antal hus för uthyrning och ett vandrarhem/värdshus i skärgårdsmiljö. Projektet präglas av genomgående höga ambitioner, med naturen och ett modernt friluftsliv som utgångspunkt.

FRITIDSHUS

Fasad fritidshus

På ett mossbeklätt berg ett stenkast från havet ska ett antal små hus med loft placeras bland träden. På loftet sover du avskilt bland trädkronorna, men i nära kontakt med vardagsrummet. Vid det stora fönstret i köket kan du låta tankarna vandra ut i skogen under middagsbestyren.

ATTEFALL + FRIGGEBOD = 9

nio skisser på femkvadratshus

Vet du om att du kan bygga flera attefallshus, men att de tillsammans högst får vara 30 kvadratmeter? Detsamma gäller friggebod. Vi blev ombedda att ta fram några förslag på vad fem kvadratmeter kan innehålla, och med strikta ramar kan fantasin spela fritt. Ovan ser ni alltså ett attefallshus (6 x 5 kvm) och en friggebod (3 x 5 kvm).

ATTEFALLSTILLBYGGNAD

Attefallstillbyggnad

Kommunen sa först nej till den takterrass vi ritat in på en attefallstillbyggnad och menade att dessa inte får ha någon öppenarea. Vi stod på oss och skickade våra argument i ett mejl. Kort därefter blev vi uppringda av handläggaren på kommunen som erkände att vad vi skrivit stämde, attefallstillbyggnader får ha öppenarea, och tackade för lärdomen. En liten seger för oss, men en stor seger för vår beställare som utöver ett extra rum får en takterrass i förlängningen av den befintliga balkongen.

TILLBYGGNAD

Den här till synes enkla tillbyggnaden har föregåtts av ett byråkratiskt arbete som rört ändrade mätregler, nya detaljplaner och attefallstillbyggnader. Men utgångspunkten var tydlig. Familjen önskade sig en större matplats och en mer sammanhållen huskropp. Vårt förslag var att bygga till ett sovrum ovan på en tidigare attefallstillbyggnad, inkludera den senare i bygglovet och då få tillbyggnadsrätten tillbaka. Befintligt kök flyttas för att frigöra yta för en stor matplats och en serie stora fönster adderas för att släppa in utsikten.

MODELLVERKSTAD

Modellfoto entrédetalj

En fysisk modell är ett mycket intuitivt och effektivt verktyg att arbeta med och kan vara mycket enklare att samlas kring än t.ex. ritningar när arkitektur ska planeras och diskuteras. I vår modellverkstad bygger vi på förfrågan byggnadsmodeller till ert projekt, både skissmodeller och mer detaljerade varianter, i olika material och skalor. 

Modellfoto ovanifrån

LÄGENHETSRENOVERING

Animerade planritningar

Vi blev ombedda att göra en snabb planutredning för ett ungt par som önskade anpassa en sekelskifteslägenhet på Östermalm till ett stundande familjeliv. En serie skisser räckte för att peka ut en riktning för renoveringen. Primärt fokus låg på att hitta en bra placering av ett nytt barnrum, men husets stammar och ljusförhållande ledde till en vidare diskussion om lägenhetens disposition.

Samlade planritningar

UTSTÄLLNINGSLOKAL

Tyresö kommun ser över sitt fastighetsbestånd och i samband med det gör vi ett lokalanpassningsförslag för en av dessa. Den gamla logen tillgänglighetsanpassas och får ett antal nya funktioner för samutnyttjande, bland annat klassrum med eldstad, omklädningsrum och en utställningslokal. Fasaden kläs av för att exponera timret, några nya öppningar tas upp och de skilda entréerna markeras genom en enhetlig inramning. Modellen föreställer utställningslokalen.

Modellvy interiör
Plan- och fasadritningar

OSLO ARCHITECTURE TRIENNALE

Från vår utställningsmonter på Nasjonalmuseet under Oslo arkitekturtriennal

I år ställer vi ut på Nasjonalmuseet under Oslo Architecture Triennale. Temat är degrowth och vårt bidrag ingår i ”The subjective collection”, samlingen för verk som ställer individen i fokus. Vårt bidrag behandlar frågor som rör resursanvändning – vem äger våra naturresurser och marken de står på? Vem äger rätten att förädla dessa? Genom att ge bort 200 000 tallfrön till besökarna ger vi bort naturresurser potentiellt motsvarande virke för tio tusen normalvillor. Frågan är – vad kan du göra med dem?

https://www.instagram.com/p/B3oN6AtjoKT/?igshid=iy3z6ppg5wys

FRITIDSHUS

Vi arbetar just nu med ett fritidshus i Stockholms skärgård. Det befintliga huset byggs ut och en serie nya rum läggs i bakkant för att ge plats åt ett stort allrum med blick mot vattnet. Sommartid går det att följa solen från morgonplatsen utanför köksfönstret längs trädäcket till altanen under det stora taket där solens sista strålar sköljer in.

KLUBBHUS

Illustration av klubbhus vid Mörtviken

Tillsammans med ett stort konsultföretag lämnade vi anbud på en upphandling av ett nytt klubbhus och gemensamhetslokaler för Ekensbergs båtsällskap och Örnsbergs kanotsällskap vid Mörtviken mellan Gröndal och Aspudden. Vi fokuserade på skapa många kontaktytor mellan klubbarna och besökare genom det delade kaféet och den tillgängliga takterrassen. Vi ses kanske där!

ILLUSTRATIONER

Illustrationer för Botkyrka kommun

Vi fick uppdraget att illustrera Botkyrka kommuns tillgänglighetsföreskrifter. De önskade ett antal scener i offentliga miljöer som gjorts fysiskt tillgängliga för alla, förtydligade med mått och hänvisningar. Det blev en serie pastellfärgade illustrationer med tydlighet och inlevelse.

Biblioteksillustration

TRAPPHUS

Huset byggdes 1933 efter ritningar av arkitekt Rolf Hagstrand, bland annat känd för Mariatorgets gamla biograf Rival. Trapphuset bar åttiotalsrenoveringarnas karaktäristiska kännetecken. Rosa och orange vägg- och snickerifärg ackompanjerat av en högt sittande dekorbård. Efter noggrant förarbete målades trapphuset i en ljust grön färg med mörkgröna snickerier. Tidstypiska klotlampor och plafonder ersatte lysrörsarmaturer.

ATTEFALLSHUS

attefallshus

Det fanns ett antal krav som det lilla huset skulle uppfylla. Sovplatser för fyra personer. Kök. Badrum med dusch. Goda förvaringsmöjligheter. Och källarutrymme. Totalt tre plan. Ingen liten utmaning att passa in i attefallsreglerna. Men det gick att få in allt detta på grund av den kraftigt kuperade tomten och noggranna beräkningar av markens medelnivå.

sektionsritning

OMBYGGNATION

Fasad

Efter några år i nittiotalskostym behövde villan i backen anpassas efter familjens praktiska och estetiska krav. Barnen fick nya sovrum på egen våning, högt över de vuxnas huvuden. Köket växte och fick bättre kontakt med allrummet. Allrummet begåvades med stora fönsterpartier. Tomten knöts ihop med passage genom en ny byggnadsdel som även innehöll extra badrum och toalett med utsikt. Framöver kommer huset expandera framåt med sovrum, förvaring och takterrass.

Sektion
Landskapsmodell

TILLBYGGNADER

Vy från vardagsrum mot tillbyggnad

Timmerhuset i skärgården, en gång nedplockat och hitflyttat från inlandet, saknade ett ljust och luftigt vardagsrum. Utifrån beställarens skisser arbetades ett förslag fram som innebar att husets gavel förlängdes. Tillbyggnaden följer tomtens kupering och ligger två trappsteg ned från allrummet. Med öppet till nock och två helglasade fasader – varav en helt öppningsbar – gav tillbyggnaden det efterlängtade lyft familjen önskade. Ett gästhus med eget kök ritades och byggdes i samma anda som huvudbyggnaden och har förlängt barn och barnbarns sommarbesök. Det lätta skärmtaket med helglasad sida skapar ett behagligt mikroklimat och ger familjen en plats utomhus att umgås på även när vinden friskar i.

Fasadritning

UTERUM

Tillsammans med vänner ritade och byggde vi på kort tid en uppdaterad mötesplats för Stadsmissionens boende och personal på härbärgets södervända gårdsyta – en plats som stått utan omsorg en längre tid. Vi röjde skräp och sopade, byggde ett självvattnande växthus och uterum, en pergola med långbord och flertalet planteringslådor.

BYGGSYSTEM

Under våren 2018 tillverkade vi ett modulärt byggsystem att använda för att bygga upp rum utan bestämd funktion, möjliga att fritt forma och fylla upp efter eget huvud. Systemet skulle uppföras som en paviljong framför konsthallen Färgfabriken, men hamnade på den danska musikfestivalen Borderland efter att ha stått vid Arkitekturskolan på KTH under försommaren.

SKÄRMVÄGGAR

Längs med en korridor ligger ett antal rum i följd. Rummen är målade i dova toner och inredningen består av enbart sängar. Inget skiljer en säng från nästa utöver de låga sänggavlarna. På Stadsmissionens akutboende krävs att rummen är överblickbara och enkla att anpassa efter förändrade boendeantal. Vi ritade och producerade ett antal L-formade skärmväggar som skulle uppfylla personalens krav och skänka de boende ett visst mått av avskildhet.

LANDSKAPSMODELL

Landskapsmodellen under tillverkningLövholmen är ett av de sista centralt belägna industriområdena i Stockholm. Nu ska där bli bostäder. Konsthallen Färgfabriken behövde hjälp med en landskapsmodell och projektionsyta för vidare diskussion kring stadsbyggnadsfrågor. Vi ritade och tillverkade en stor modell i al.

Landskapsmodellen med projicerad rörlig grafik